Užitočné odkazy

www.notar.sk - Notárska Komora SR

www.justice.gov.sk - Ministerstvo Spravodlivosti SR

www.katasterportal.sk - Katastrálny Portál (KaPor)

www.orsr.sk - Obchodný register

www.zrsr.sk - Živnostenský register

www.slovensko.sk - Ústredný Portál Verejných Služieb

www.rozhodni.sk - Rozhodni.sk

http://jaspi.justice.gov.sk - Jednotný automatizovaný systém právnych informácií

www.tvojnotar.sk - TvojNotar.sk